Falsafah & Matlamat

Natural 15 Feb 2019 - Qiamullail Tahap 2 - Surau AIM                Natural 12 Feb 2019 - Kelas Kecemerlangan UPKK & UPSR - Bermula                Natural 20 Feb 2019 - Latihan Kebakaran                Natural 25 Feb hingga 28 Feb - Latihan Sukan Tahunan

logo-aim-edit2

FALSAFAH 

Falsafah pendidikan Kami adalah pendidikan yang terkini, seimbang, bersepadu dan menyeluruh berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membina, membentuk dan mendidik untuk melahirkan Insan Rabbani yang  BERILMU, BERIMAN, BERAMAL dan BERAKHLAK MULIA  serta berkemampuan membentuk kehidupan diri, keluarga masyarakat, negara untuk mendapat kebahagian dan keredhaan Allah di dunia dan akhirat.

 

OBJEKTIF

1.   Membina , mendidik dan membimbing setiap lapisan mesyarakat untuk mencapai matlamat dalam melahirkan masyrakat beriman dan cemerlang.
2.  Melahirkan setiap lapisan masyarakat mempunyai berpengetahuan luas dalam bidang agama yang  dicintai.
3.  Membekalkan sumber modal insan yang berketrampilan kepada bangsa dan Negara bagi memacu wawasan 2020.
4.  Memantapkan jatidiri masyarakat bagi menghadapi cabaran globalisasi.
5.  Melahirkan pelapis pemimpin masyarakat yang mempunyai ciri-ciri Islam yang sejati.
6.  Meningkatkan kefahaman Islam dan menghayati nilai-nilai murni di kalangan pelajar.