Pengenalan Tadika

Natural 15 Feb 2019 - Qiamullail Tahap 2 - Surau AIM                Natural 12 Feb 2019 - Kelas Kecemerlangan UPKK & UPSR - Bermula                Natural 20 Feb 2019 - Latihan Kebakaran                Natural 25 Feb hingga 28 Feb - Latihan Sukan Tahunan

tadika

 

 

 

Penubuhan Tadika Imtiyaz adalah berpaksikan kepada usaha bagi memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara holistik dan seimbang dari aspek penguasaan 3M (membaca , menulis dan mengira ) , jasmani , emosi , perhubungan sosial serta keseimbangan perkembangan kanak-kanak dari sudut kefahaman asas agama Islam .

Pendekatan pembelajaran Imtiyaz akan disokong oleh tenaga pengajar yang terlatih dan berpengalaman bersama aktiviti yang menyeronokan , kreatif serta dapat membina keyakinan kendiri sebagai satu persediaan untuk hidup dalam persekitaran , dapat menangani cabaran dan sedia untuk berada di alam sekolah rendah

 

MOTO 

“MEMBINA GENERASI IMTIYAZ ” 

OBJEKTIF 

  1. Menguasai sukatan pembelajaran seperti mana yang ditetapkan
  2. Menguasai Kemahiran Bahasa Melayu , Bahasa Inggeris dan bahasa Arab
  3. Menyerap dan beramal dengan cara hidup Islam
  4. Kesantunan di dalam kehidupan dan beramal dengan adab-adab Islam
  5. Mengembangkan daya kreatif dan estetika
  6. kebolehan berkerja secara kendiri dan berkumpulan